The news is by your side.

تابوهایی که شکسته شد؛ نگاهی به کتاب جنگ ایران و عراق

0


  • سعیده امیری
  • روزنامه نگار

کتاب «جنگ ایران و عراق» را انتشارات کمبریج در سپتامبر ۲۰۱۴ در ۴۰۹ صفحه منتشر کرده

منبع تصویر، d

توضیح تصویر،

کتاب «جنگ ایران و عراق» را انتشارات کمبریج در سپتامبر ۲۰۱۴ در ۴۰۹ صفحه منتشر کرده

«گذشته هرگز پیش‌بینی‌کننده رویدادهای آینده نیست اما می‌تواند نقش آموزنده داشته باشد.»

از جنگ ایران و عراق – یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها در قرن بیستم – اسناد و مدارک کمی در دسترس عمومی قرار دارد.

نویسندگان کتاب «جنگ ایران و عراق»، ویلیامسون موری و کوین وودز با توجه به اسناد تازه ای که در عراق پس از سقوط صدام به دست آمده، تلاش کرده‌اند تحلیل خود را از این جنگ ویرانگر ارائه دهند.

ویلیامسون موری استاد دانشگاه مارین کورپس و مشاور دفاعی در امور تاریخی و نظامی و کوین وودز هم پژوهشگر تاریخ و امور دفاعی در موسسه تحلیل دفاعی در آمریکا است.

به نظر نویسندگان جای یک منبع دست اول که جنگ را از هر دو طرف مخاصمه ببیند، خالی است اما بعد از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ اسناد دست اولی که در ادارات حکومت وقت موجود بوده، به دست نیروهای متحد ‌افتاد که نویسندگان کتاب هم به آن دسترسی داشته اند. به این ترتیب، نویسندگان با اسناد دست اول، جنگ را از چشم‌ عراقی‌ها روایت و تحلیل می‌کنند.

آنها اذعان دارند چون اسنادی که از چشم ایرانی‌ها جنگ را مستند کند، دسترس نبود، بنابراین کتاب همچنان یک کتاب جامع درباره جنگ ایران و عراق نمی‌تواند باشد ولی مداراک مربوط به عراق دست اول و تازه است : «این کتاب، با استفاده از این اسناد به شرایط راهبردی و نظامی جنگ از چشم رژیم عراق و فرماندهان نظامی نظر می‌افکند و سومین کتاب از مجموعه‌هایی است که «چشم‌انداز رژیم پیشین عراق را نسبت به جنگ هشت ساله بررسی می‌کند.»

کتاب «جنگ ایران و عراق» سه هدف را دنبال می‌کند: یکی از اهداف کتاب، آموزشی است. به باور موری و وودز، «این کتاب هماهنگ با هدف سنتی مورخان نظامی، گامی است در جهت آموزش نسل بعدی رهبران نظامی.» انتقال تجربه فرماندهان جنگ که در عمل پیروزی‌ها و شکست‌هایی را چشیدند و این یکی از منابع مهم برای متخصصان است.

هدف دیگر، توصیف و روایت چگونگی تصمیم‌گیری فرماندهان ارشد نظامی در شرایط جنگی است. این فرماندهان زیر پرچم نظام تمامیت‌خواهی بودند که هر تصمیم شان می توانست پیامدی همچون مرگ برایشان به دنبال داشته باشد.

سوم آنکه، کتاب مشکلات امروز در منطقه را به جنگ ایران و عراق مربوط می داند. «جنگ ایران و عراق به نظر دور از چالش‌های اخیر در منطقه می‌آید اما می‌توان پژواک‌های آن جنگ را در این ناآرامی‌ها دید.»

به نظر نویسندگان، بسیاری از سازمان‌ها و رهبرانی که اکنون محرک و آتش افکن فرقه‌گرایی در منطقه و به ویژه در عراق هستند، ریشه در جنگ ایران و عراق دارند. با توجه به موارد بالا، این کتاب می‌خواهد «با رویکردی به آینده، گذشته را برای اهداف امروزی تفسیر کند. چنین امری با توضیح شرایطی که افراد در جنگ ایران و عراق به آن عمل کردند، میسر است.»

جاه‌طلبی دو رهبر

ایران و عراق از دیرباز دو همسایه رقیب بودند، با شکل‌گیری حزب بعث و سپس تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، رقابت بین دو کشور وارد مرحله‌ای شد که به ۸ سال جنگ فرسایشی رسید: «رهبران هر دو حکومت، جاه‌طلبی ورای مرزهای کشورشان داشتند. صدام و حزب بعث، پیروزی بر ایران را نخستین گام برای رهبری جهان عرب و ایجاد ابرقدرت عربی می‌دانست.»

از سویی دیگر، آیت‌لله خمینی باور داشت که انقلاب ایران می تواند به دیگر کشورهای جهان صادر شود و باید این امر را از کشورهای اسلامی آغاز کرد چنانکه حتی شیعیان عراق را به جهاد علیه صدام فراخواند.

به اعتقاد نویسندگان، هر دو سوی درگیری نشان دادند که «معیارهای اولیه برای رقابت راهبردی» را ندارند. هر دو رهبر ابتدا با تحریک تهییج شهروندان خود شروع کردند، وقتی این روش اثر خود را از دست داد، به طور اجباری نیروهای انسانی و منابع بیشتری را هزینه جنگ کردند: «نتیجه جنگی خونین بود که در آن زمان به نظر می‌آمد پایانی ندارد جز فروپاشی یکی از دو طرف یا هر دو رژیم متخاصم.»

تابویی که شکست

نویسندگان کتاب معتقدند که جنگ ایران و عراق نه تنها به دلیل طولانی و فرسایشی بودنش بلکه به علت تابوهایی که در آن شکسته شد، متفاوت از دیگر جنگ‌های مشابه و کلاسیک قرن بود.

به نوشته آنها استفاده از گاز سمی از زمانی که موسیلینی در تهاجم به اتیوپی در سال ۱۹۳۵ به کار برد، تا زمان جنگ ایران و عراق سابقه نداشت. اما صدام حسین از گاز سمی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد و این مسئله ابعاد ویرانگر جنگ را وحشتناک‌تر هم کرد. این اولین تابویی بود که در جنگ شکسته شد.

دومین تابویی که شکسته شد، به کارگیری گاز شیمیایی علیه مردم خود عراق بود. صدام علیه مردم خود سلاحی به کار برد که استفاده از آن در جنگ ها علیه دشمن هم ممنوع بود.

سومین تابوی شکسته مربوط به ایران بود. این دو تحلیلگر ذکر می‌کنند رهبران ایران با تبلیغ «روحیه شهادت طلبی مذهبی که کلید بهشت» است، نوجوانان را عازم جبهه ها می کردند که این خود تابو شکنی دیگری بود.

به نظر نویسندگان، طی تهاجمات متقابل، عراق بر استفاده از تسلیحاتی کشتار جمعی متکی بود و ایران بر استفاده از «موج انسانی» که بعضا شامل نوجوانان حتی زیر ۱۸ سال بود.

به باور موری و وودز، بهترین توصیف از جنگ ایران و عراق این است که «جنگ میان کهن و مدرن، میان سیاسی و مذهبی بود.» در یک طرف ساختار سیاسی تمامیت‌خواه بود و در طرف دیگر ساختاری مذهبی که به باورهایی دینی و غیر زمینی وابسته بود.

از سویی دیگر، هر دو طرف به شهرهای یکدیگر، موشک‌های بالستیک پرتاب می‌کردند. «اگر آنها بمب اتمی در اختیار داشتند، بعید بود که در استفاده از آن تردید کنند.»

نویسندگان اشاره می‌کنند هر دو کشور در ابتدا نه تاکتیک منسجمی برای جنگ داشتند، نه اندیشه راهبردی و عملیاتی اما طی ۸ سال راهبردها و تاکتیک‌های جنگی شان بهبود یافت، که این وضع بیشتر شامل حال عراقی‌ها بود.

نویسندگان کتاب می گویند اسناد نشان می‌دهند که حرفه‌ای‌گری در مرکز تصمیم گیری جنگ علیه ایران در بغداد به مرور جای تصمیم‌گیری‌های آماتوری نظامی را گرفت با این حال، «همچنان این اقدامات کارآمد نبود چون صدام خود شخصا و بدون دخالت دادن نظرهای مشورتی تصمیم می‌گرفت.»

نویسندگان کتاب «جنگ ایران و عراق» معتقدند هر دو طرف به لحاظ ذهنی و عملی آماده نبرد نبودند بلکه هر در میانه کارزار آموزش دیدند: «فرهنگ نظامی کشورهای عربی، پژواک عقبه ای بود که به اسطوره‌ها و مفاهیمی چون شجاعت، وفاداری قبیله‌ای و شهادت‌طلبی آمیخته بود که با الگوی کارآمدی در ارتش‌های غربی و مدرن تفاوت داشت.»

چنین ویژگی در ارتش اعراب با آنکه جنگجوی شجاع پرورش می داد اما سرباز جنگ مدرن برای قرن بیستم نیافرید.

نویسندگان کتاب با توصیف تاریخی از ویژگی‌های ارتش اعراب و اسناد موجود از جنگ هشت ساله نتیجه‌ می گیرند که «رفتار صدام در جنگ با ایران کاملا به اسطوره‌های فرهنگی تبار او صحه می‌گذاشت.» صدام به خوبی می‎دانست که ارتش تنها نهادی است که می‌تواند رژیم بعث را سرنگون کند همانطور که در سال ۱۹۶۳ این کار را کرده بود.

ارتش عراق از دهه ۱۹۳۰- پس از پایان قیومیت بریتانیا – همیشه ضامن نظام سیاسی بود و هر از گاهی هم به کودتا دست زده بود؛ پس برای صدام کنترل کامل بر ارتش، امر مهمی بود. «از نظر او فرمانده ایده‌آل، کسی بود که ضمن آنکه می‌بایست در برابر دشمن قرار گیرد و در عین حال باید می توانست رقیب داخلی را هم معدوم کند.»

به نظر نویسندگان، صدام در آستانه حمله به ایران در شهریور ۱۳۵۹ مطمئن بود ارتش مورد نیاز خود را ساخته اما بعدتر دریافت که «ارتشی که بر اساس اسطوره‌های فرهنگی و سخن سرایی سیاسی ساخته شده باشد، نمی‌تواند علیه کشور رقیب با سه برابر مساحت عراق و با جمعیتی به مراتب بیشتر از این کشور، درست عمل کند.»

نویسندگان کتاب با در دست داشتن اسناد موجود نشان می‌دهند که صدام به دلیل ترس از بی‌ثبانی سیاسی، مدام بر تقویت نهادهای نظامی تکیه کرد اما طی جنگ فرسایشی به ناتوانی ارتش پی برد و دریافت که کارآمدی نیازمند آموزش فنی نیروها است تا صرفا تقویت باورها و اسطوره‌های فرهنگی در آنها.

کتاب «جنگ ایران و عراق» را انتشارات کمبریج در سپتامبر ۲۰۱۴ در ۴۰۹ صفحه منتشر کرده است.منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۴ باور اشتباه در مورد تغذیه سالم چرا باید از مرورگر پرطرفدار بریو استفاده کنیم؟ روزنامه پرسپولیس| جرم؛ ۵ سال صدرنشینی 2 خوراکی صبحگاهی برای افزایش متابولیسم بازی استقلال را جناب سرهنگ سوت می‌زند . العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد محمدعلی حق‌بین، مشاور فرمانده نیروی زمی… دانلود فیلم Midnight in the Switchgrass دانلود رایگان فیلم سینمایی هزار سال با تو جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی محمد نوری‌زاد فعال… رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران اعلام کرد در صورت بدتر شدن شرای… شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» در متروی صادقیه تهران ویدیو| پیش بازی هفته ۲۸ لیگ برتر اعلام نتایج استخدام بانک ملت + لینک اسامی افشای مشخصات گوشی هوشمند گلکسی زد فلیپ 3 تلاش نیروهای امنیتی برای برقراری ارتباط با یک روزنامه‌نگار ایرانی یک اتفاق تاریخی در بازی‌های ویدیویی/ گزارشگر زن برای بازی FIFA22 دانلود آهنگ جدید بهنام بدخشان بنام افسردگی ویدئو / مراسم افتتاحیه المپیک۲۰۲۰ توکیو ویدیو| برد عبدولی در نیمه نهایی کشتی پوکو X3 GT به فناوری شارژ ۶۷ وات مجهز خواهد شد جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست مجازی «کارگروه راهبردی مشترک آمریکا و… بیش از سیصدوپنجاه‌هزار سیم‌کارت شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی مسدود شدند دانلود قسمت بیست و چهارم سریال مردم معمولی صدور مجوز انتشار ۲۰۲ تک آهنگ و ۱۳ آلبوم توسط دفتر موسیقی وزارت ارشاد! المپیک توکیو؛ برد تاریخی ثریا آقایی در بدمینتون، والیبال ایران ونزوئلا را شکست داد . اهالی در استان در اقدامی اعتراضی در میدان شهر جمع شده و علیه رژیم ضدایرانی ج… آمریکا برای جلوگیری از درگیری با ترکیه و ایران از عراق خارج می شود کمک بزرگ ۷ مربی استقلالی به صدرنشینی پرسپولیس/ بدون برد، ۸ باخت و ۲ مساوی دانلود فیلم The One and Only Ivan 2020 ایوان منحصر به فرد با زیرنویس فارسی پوکو ایکس 3 جی تی معرفی شد؛ یک گوشی اقتصادی با مشخصات رده بالا گفت‌وگوی ترامپ و عمران‌خان پس از ترور سردار سلیمانی تاکنون ۱۵ هزار دز واکسن در پارس آباد تزریق شده است  کالج امپریال لندن: تغییرات آب‌ و هوایی میزان افسردگی و خودکشی را بالا می‌برد چرا حیوانات اعداد را تشخیص می‌دهند، اما فقط انسان‌ها می‌توانند محاسبه انجام دهند؟ دانلود سریال قبله عالم قسمت اول آموزش مجازی و دغدغه‌های دانشجویی جلال ستاری، پژوهشگر و اسطوره‌شناس ایرانی، از دنیا رفت پاریدولیا؛ تصاویر جالب از شخصیت‌انگاری در میوه‌ها و سبزیجات تکرار موفقیت چری در صادرات به عنوان برترین صادر کننده خودرو شرایط حاد کرونایی شرق گلستان؛ چرا بازار و عروسی‌ها تعطیل نمی‌شود؟ Se videoen: Mor redder sin femårige søn fra at blive kidnappet Stigning i anmeldelser: Men politiet er stadig på bar bund Ydmyget: Tager trøjen fra Nicolai Tre timers strejke: Udsigten til en sommer uden løn fik Vestas-medarbejdere tilbage i arbejde Virksomheder har lagt corona bag sig: Nu kommer opsvinget Udskældt angribers afslørende billede Ikonisk revolver fra Det Vilde Vesten bliver sat til salg Hård dom over Anne Linnet-teaterkoncert: »Man har det, som om man sidder og glor på vinduer« Søren Frank måtte trækkes fri af firhjulstrækker, men den historiske kro var spillevende Dødstal efter voldsomme optøjer i Sydafrika stiger til 276 Sygeplejerskestrejke har udskudt omkring 40.000 behandlinger Stjernens lynhattrick sørger for brasiliansk OL-sejr JP møder Terry Gilliam: Det legendariske Monthy Python-medlem er slet ikke færdig med at provokere Danskerne forventes at leve længere – også efter coronapandemiens første år Analyse: Er det nu virkelig noget for AGF, det dér Europa? Tidligere SønderjyskE-talent drømmer stort Danskerne er i toppen blandt de rigeste i verden: På andre punkter er vi i bund Pas på Kinas hold kæft-bolsjer til erhvervslivet Kurt Westergaard var et forbillede i åndsfrihed - Kommer til at tude Genlæs liveblog: Flot præstation af oprykkerne fra Viborg, der fik 1-1 i Brøndby SLUT: FCK - Silkeborg minut for minut Du kender dem nok fra dit køleskab eller din telefon. Nu kaster investorerne sig over dem: »Der er en stor mulighed for Danmark« Japanere bryder Kinas lange OL-guldmonopol i bordtennis Mikkel Hansen vil hjælpe Mathias Gidsel ud af fjerene før besynderligt morgenmøde Esbjerg skal vende 0-1 i afbrudt kamp Tidligere overrabbiner Bent Melchior er død - 92 år Sønderjyske forlænger med Haji Wright: Udlejes omgående Pfizer venter at sælge coronavacciner for 211 milliarder PSV må undvære profil mod FCM: Ærgerligt To cyklister affyrer skud mod ung mand på Nørrebro Sydafrikaner slår danskers verdensrekord og vinder OL-guld Kirkevold klar til Stabæk: Har ønsket ny klub Djokovic misser historisk Golden Slam Kojo Musah får stor opmærksomhed på OL's kongedisciplin »Hvad kan få folk til det?« Flere danske OL-stjerner har fået hadbeskeder Han er skørtejæger, skattesviger og sigtet for korruption. Har ekskongen også stalket sin eks og solgt ulovlige våben? FCN har holdt sig fra indkøb: Meget lovende Politiet i heftig biljagt: Søger vidner efter vanvidskørsel Militærleder lover valg i Myanmar seks måneder efter kup