The news is by your side.

سایه کاهش کمک‌های غیرنظامی آمریکا بر زندگی مردم افغانستان

0


  • حسین مهرامی
  • مشاور اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان

هفته گذشته کنگره آمریکا کمک‌های توسعه‌ای این کشور برای افغانستان را نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش داد

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

هفته گذشته کنگره آمریکا کمک‌های توسعه‌ای این کشور برای افغانستان را نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش داد

هفته گذشته کنگره آمریکا کمک‌های توسعه‌ای این کشور برای افغانستان را نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش داده و برای سال جاری میلادی ۱.۱۲ میلیارد دلار کمک توسعه‌ای به افغانستان تصویب کرد. باتوجه به اینکه آمریکا یکی از کمک کننده‌های اصلی افغانستان است، کاهش کمک آمریکا به افغانستان چه تاثیرات می‌تواند بر زندگی افغان‌ها داشته باشد؟

تاثیرات ۱۲ سال حضور جامعه جهانی و کمک‌های غیر نظامی این کشورها را نمی توان بر اقتصاد بر خواسته از جنگ افغانستان کتمان کرد.

هیچ بخش از نهادهای دولتی و یا واحدهای ولایتی را نمی‌توان در افغانستان یافت که از این کمک‌ها بی بهره مانده باشند. دامنه این کمک‌های سخاوتمندانه چنان گسترده بود که هر افغان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، کم و یا زیاد از آن بهره بردند. دامنه این کمک ها به اندازه گسترده بود که از بازسازی زیر ساخت‌ها تا تهیه کتابهای درسی برای شاگردان مکاتب/مدارس را شامل می شد.

نهادهای کمک کننده برای شفاخانه‌ها/بیمارستانها، تجهیزات تهیه کرد و در تدوین قوانین و راهکارها، توسعه صنعت، زراعت، خدمات عمومی، توسعه بخش خصوصی و حتی حاکمیت قانون دولت افغانستان را یاری رساند.

ایجاد شغل

کمک‌های بین‌المللی افغانستان را به بازار خوبی برای شرکت‌های تخصصی بین‌المللی مبدل ساخت که از اقصی نقاط جهان با دانش روز و استاندردهای بین‌المللی برای دستیابی به امتیاز و گرفتن اجراء طرح‌های مختلف توسعه‌ای با هم رقابت می کردند.

بیشتر این شرکت‌های بین المللی در بخش‌های ساختمانی و مشورتی در افغانستان فعالیت داشتند.

اجراء این پروژه‌ها فرصت‌های خوب کاری با حقوق رقابتی را برای کارمندان فنی و دارای مهارت در افغانستان فراهم کرد. بر اساس بررسی‌ها اکنون بیش از نیم میلیون نیروی مستعد کار افغانستان در این پروژه‌ها مشغولند که خود کمک بزرگی برای ایجاد ثبات اقتصادی افغانستان است.

حقوق بلند کارمندان این طرح‌های اقتصادی باعث بالارفتن قدرت خرید کارمندان آن شده و تحرُک و رونق بازار خرید افغانستان را در پی‌داشته است.

بررسی‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهد که میزان حقوق کارمندان و میزان درآمد ماهیانه کارگران و کارمندان شاغل رسمی و غیر رسمی در افغانستان در مقایسه با کشورهای مثل هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در سطح بلند تری قرار دارد. موضوع که افغانستان را به بازار جذاب کارگران تبدیل کرده و این سبب شده تا افغانستان بهشت برای نیروی کار کشورهای متذکره پنداشته شود.

بالا رفتن درآمد سرانه و توان خرید مردم

توضیح تصویر،

اغلب جاده‌های افغانستان نیز با کمک مالی آمریکا ساخته شد

روند کمک‌های جهانی باعث شد که زنان نیز به طور نسبی وارد بازار کار افغانستان شوند که این روند کمک شایانی را به اقتصاد خانواده ها کرد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ورود این افراد به بازار کار از یک طرف منجر به افزایش اعتماد نفس زنان شده و از طرف دیگر در میان خانواده‌ها درآمد عمومی را بالا برده است که امری نهایت مهمی در ثبات و رشد اقتصاد ملی است.

واریز شدن ارز خارجی به کشور

با توجه به کسری فاحش بالانس/تراز تجارت خارجی افغانستان و پایین بودن صادرات نسبت به واردات، کمک های خارجی، کمک بزرگی برای جبران این کسری بشمار می‌رود که افغانستان را قادر ساخته تا ذخایر ارزی خارجی اش را بیشتر ساخته و از تورم قسما جلوگیری کند. این روند دولت را در تطبیق بهتر سیاست‌های پولی و مالی‌اش کمک می‌کند.

تبادل دانش و انتقال فن آوری جدید

توضیح تصویر،

دامنه این کمک ها به اندازه گسترده بود که از بازسازی زیر ساخت‌ها تا تهیه کتابهای درسی برای شاگردان مدارس را شامل می شد

افغانستان از دیر باز با مشکل فرار مغزها و نبود نیروی کاری فنی مواجه بوده است. از یکطرف نیروهای متخصص و مجرب موجود به دلیل مشکلات چند دهه گذشته کشور را ترک کردند و یاهم بازنشسته شدند و از طرف دیگر به دلیل بسته شدن مراکز آموزشی در این کشور زمینه آموزش کادرهای جدید وجود نداشت و علاوه بر آن ظرفیت استفاده از فن‌آوری جدید در کشور نبود.

حضور نهادهای بین المللی دوباره پای فن آوری مدرن را در افغانستان باز کرده و آنان با حضور خود در تمامی عرصه‎های توسعه اقتصادی افغانستان پیشگام بوده اند.

تعداد زیادی از مشاوران خارجی در اداره و نهادهای دولتی و غیر دولتی افغانستان مشغول کار شدند که نقش بزرگی را در بالابردن مهارت و ظرفیت کارمندان افغانی بازی کردند.

امروز اقتصاد افغانستان معتاد کمک‌های خارجی است، بخصوص برای عبور از پل لرزان ۲۰۱۴ که نگرانی‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.

با فرا رسیدن سال ۲۰۱۴، سال خروج نیروهای نظامی بین‌المللی از افغانستان، خوشبینی‎های زیادی وجود داشت که با کاهش هزینه‌های گزاف نظامی، فرصت برای افزایش کمک‌های غیر نظامی در کشور بیش تر از پیش فراهم شود و بدین ترتیب فرصت‌های بهتر توسعه اقتصادی برای افغانستان میسر شود و در کل افغانستان بیشتر ازپیش قادر شود تا بر چالش‌ها و مشکلات فراروی رشد و توسعه اقتصادی فائق آید.

اما این خوشبینی با شنیدن کاهش چشمگیر پنجاه درصدی کمک‌های غیر نظامی آمریکا به افغانستان به یاس و نا امیدی مبدل گشت. علت و دلیل این کاهش هرچه باشد، پیامدهای منفی غیر قابل جبران برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت.

منبع تصویر،

توضیح تصویر،

با خروج نیرو های نظامی بین المللی از افغانستان، خوشبینی‎های زیادی وجود داشت که با کاهش هزینه های گزاف نظامی، فرصت برای افزایش کمک‌های غیر نظامی در کشور بیش تر از پیش فراهم گردد

از آغاز حکومت انتقالی تاکنون آمریکا بعنوان بزرگترین کمک کننده در زمینه توسعه افغانستان بوده است. در حدود ۱۱۴ پروژه میلیونی را دربخش های مختلف افغانستان اجرا کرده و یا هم در در حال اجرا کردن است. کاهش کمک‌‎ها اکنون می‌تواند مستقیما باعث کاهش فرصت‌های شغلی، از بین رفتن اعتماد به آینده و بالاخره رکود تمامی فعالیت‌های اقتصادی شود.

پیش بینی می‌شود، که با کاهش پنجاه درصدی کمکهای آمریکا بیشتر از بیست هزار فرصت شغلی در سطح کشور از دست برود. با توجه به اینکه دولت و نهادهای بخش خصوصی در وضعیتی نیستند که بتوانند فرصت مشابه شغلی را همزمان فراهم سازند. از طرف دیگر نیروی کاری که در یک فضای تخصصی با مدیریت و در آمد بالا کار کرده، شاید دیگر تمایل به کار با درآمد پایین نداشته باشند.

با ادامه این روند باز هم مشکل فرار مغزها در کشور شدیدتر خواهد شد و دولت را با خطر ناکامی در اجراء برنامه‌هایش مواجه خواهد کرد.

همچنین تا کنون صدها پروژه تحت کار که ناتمام مانده و متکی به کمک‌های آمریکا است، ازین کاهش متاثر می‌شوند و پیشرفت‌های کمی و کیفی که از قبل پیش بینی و برنامه ریزی شده بود، جامه عمل نخواهد پوشد.

گذشته ازین‌ها، کاهش کمک‌های آمریکا تاثیرات روانی مثبت و منفی عمیقی در بین مردم افغانستان دارد. با ایجاد چنین فضای، هزاران دانشجو مقیم خارج که سرمایه بی‌نظیر افغانستان بحساب می‌آیند، شاید به افغانستان برنگردند که خود می تواند پیامدهای اقتصادی زیادی را در پی داشته باشد.منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نخست وزیر عراق در واشینگتن با جو بایدن دیدار می‌کند در یزد ۴ سال کنید و با منتخب مردم همکاری کنید. … اعتبار ۱۱۵۰ میلیارد تومانی برای رفع مشکلات خوزستان اختصاص داده شد . این سخنان دختر قاسم سلیمانی است در سخنرانی‌اش از سیدحسن نصرالله به عنوان عمویش… ویدیو| پست علی کریمی از وضعیت دردناک خوزستان: خوزستان شرمنده‌ایم. . چهل و چهارمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپە امروز سه شنبه ۷مرداد… دانلود آهنگ جدید ایرج جباری با نام انتظار راهنمای کامل سفر به کیش از مشهد دلاوران ديروز فقط آب می‌خواهند؛ همين استوری جذاب فاینورد برای ستاره ایرانی/ علیرضا جهانبخش کجاست؟ پیروزی حریف والیبال ایران مقابل روسیه قبل از شروع بازی‌های المپیک ویدیو| خلاصه بازی استقلال ۱-۰ نفت‌ مسجدسلیمان دانلود آهنگ جدید محی بنام منتظر زمان اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد روغن موتور کمیاب شد/ چرا عرضه روغن موتور قطره‌چکانی شد؟ حسین رییسی، نماینده میناب در مجلس گفت: در حالی که هزینه تولید هر کیلو پیاز ۲۰۰۰ … آموزش اصلاح مو و کوتاهی مو در خانه . «فوری» – – ۳۰ تیر ۱۴۰۰ شعارها: … چگونه مالیات عایدی مسکن محاسبه می‌شود؟ نکونام: باید تمرکزمان روی تیم خودمان باشد مقایسه لجر نانو ایکس و لجر نانو اس دانلود فیلم Made In China 2020 یحیی مچ محرم را می‌خواباند؟/ پرسپولیس در آستانه هت‌تریک مقابل سپاهان آمریکا از احتمال افزایش حملات هوایی علیه طالبان خبر داد  توپ مدیرعامل در زمین مجیدی/ فرهاد جواب می دهد؟ درمان جوش و آکنه از زبان متخصصان پوست 19 نکته‌ی حیاتی وزیر بهداشت از رییس بانک مرکزی قدردانی کرد زنگ خطر CDC به صدا درآمد؛ افراد واکسینه شده نیز بهتر است کماکان ماسک بزنند کمبود آب در کشورهای ایران عراق، سوریه و لبنان ایران پیشتاز اهدای خون در دوران کرونا دانلود آهنگ جدید محمد زندوکیلی بنام دریا امیدوارم در فصل جدید بتوانم به تیم استقلال کمک کنم/ هنوز با مجیدی صحبت نکرده‌ام بیت‌کوین به ۴۱ هزار دلار رسید هواوی واچ ۴ پرو مخصوص کودکان با قابلیت برقراری تماس صوتی عرضه شد همکاری فیس بوک و ری‌بن برای ساخت عینک هوشمند دانلود فیلم Blood Red Sky 2021 آسمان خونین با زیرنویس فارسی چسبیده هوای تهران گرم‌تر می‌شود حریق در سواحل مدیترانه؛ آتش‌سوزی‌های ترکیه ابعاد سیاسی یافت تداوم وزش باد شدید/ روند تدریجی افزایش دما در تهران ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست Statens Serum Institut lancerer et nyt covid-19-dashboard opdelt på testcentre Britney Spears' fars terror: 'Du er fed. Daddy skal nok få dig på slankekur.' Lukas Graham og MØ er kommet i eksklusiv klub Efter skotsk drama: FCM tæt på europæisk jackpot Dele af det centrale Aalborg afspærret efter slagsmål Et-nul til Ghita Nørby Se billederne: Fest og jubelbrøl til Byens bedste 2019 Hyperventilerende østrigsk »mesterværk« minder om Korsbæk på LSD Dansk medaljehåb i Tokyo: OL-følelsen er væk Heltemodig 13-årig dreng redder ældre kvinde fra druknedøden Ugers uro i Sydafrika har kostet mindst 337 personer livet Hyttefadet i Skagen: 'Rosébåde' til 15.000 kører hele tiden' HSV slår Schalke i højspændt stormøde på anden klasse Danske ryttere får fantastisk start på OL Er Japan solopgangens eller solnedgangens land? Vigtige Winston Reid: Han er helt fantastisk B.T. afslører: Jysk bryster sig af bæredygtighed – men skrotter spritnye møbler Intet gør mere ondt, end når det gør ondt dybt inde i ens barn, og du ikke kan gøre noget – sådan har jeg det nu Han skiftede cheflønnen ud med livsglæde: »Mit store "nej" er at sige, at det her vil jeg ikke længere. Jeg springer ud af hamsterhjulet« Tidligere V-minister får direktørpost: Skal arbejde med tro og bæredygtighed Efter utrygge kunder: Salling Group fjerner ansigtskameraer Carsten Jensen er en gudsbenådet propagandist. Der er noget »Goebbelsk« over ham Anders Christiansen scorede igen i Malmö FF-avancement i CL Analyse: Bidens beslutning kan afslutte epoke i USA’s udenrigspolitik Præsident fløj 11.265 km for at deltage i et videotopmøde Folketingsmedlem for Venstre: Der er for mange og for små partier i Folketinget Ny præsident i Peru varsler kamp mod korruption Om dagen kører de mod klinikken i Nordsjælland. Om natten lister beboerne ud for at hente varerne: »Har du pengene – har du varen« Passager i standset bil havde skunk i jakkelommen Se top 5: Disse lande tager danskerne smitte med hjem fra Arteta: Whites kvaliteter passer perfekt ind Hyballa: Jeg modtager trusler på sociale medier Yderligere to områder i Kina melder om smitteudbrud Jokum Rohde har boet i samme københavnerkvarter i 47 år: »Der er efterhånden mange Porscher og Ferrarier i gaderne, så der er ingen tvivl om, hvor det er på vej hen« Seks måneder efter kup i Myanmar lover militærleder igen valg Viktor Axelsen er klar til OL-finalen Skibe redder over 400 migranter i træbåd på Middelhavet Let at tirre – svær at stoppe: Denne mand kan og vil bremse Danmarks guldjagt Femte corona-tilfælde i FCM: Høegh er smittet Salg af PlayStation 5 er med til at give vækst hos Sony