شرح‌حال اعضای دولت ایران – BBC News فارسی

۱۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۴ اوت ۲۰۱۳به روز شده در ۲۶ آبان ۱۳۹۲ - ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳در میان وزیران کابینه حسن روحانی پنج نفر در دولت های پیشین سابقه وزارت داشتند (محمود حجتی، مصطفی پورمحمدی، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت زاده و بیژن زنگنه) و فقط یک نفر (مصطفی پورمحمدی) سابقه وزارت در دولت محمود احمدی نژاد را داشته است.متوسط سنی کابینه آقای روحانی نزدیک به ۵۸ سال…
Read More...
[better-ads type=”banner” banner=”35582″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″]