The news is by your side.

سایه کاهش کمک‌های غیرنظامی آمریکا بر زندگی مردم افغانستان

0


  • حسین مهرامی
  • مشاور اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان

هفته گذشته کنگره آمریکا کمک‌های توسعه‌ای این کشور برای افغانستان را نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش داد

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

هفته گذشته کنگره آمریکا کمک‌های توسعه‌ای این کشور برای افغانستان را نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش داد

هفته گذشته کنگره آمریکا کمک‌های توسعه‌ای این کشور برای افغانستان را نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش داده و برای سال جاری میلادی ۱.۱۲ میلیارد دلار کمک توسعه‌ای به افغانستان تصویب کرد. باتوجه به اینکه آمریکا یکی از کمک کننده‌های اصلی افغانستان است، کاهش کمک آمریکا به افغانستان چه تاثیرات می‌تواند بر زندگی افغان‌ها داشته باشد؟

تاثیرات ۱۲ سال حضور جامعه جهانی و کمک‌های غیر نظامی این کشورها را نمی توان بر اقتصاد بر خواسته از جنگ افغانستان کتمان کرد.

هیچ بخش از نهادهای دولتی و یا واحدهای ولایتی را نمی‌توان در افغانستان یافت که از این کمک‌ها بی بهره مانده باشند. دامنه این کمک‌های سخاوتمندانه چنان گسترده بود که هر افغان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، کم و یا زیاد از آن بهره بردند. دامنه این کمک ها به اندازه گسترده بود که از بازسازی زیر ساخت‌ها تا تهیه کتابهای درسی برای شاگردان مکاتب/مدارس را شامل می شد.

نهادهای کمک کننده برای شفاخانه‌ها/بیمارستانها، تجهیزات تهیه کرد و در تدوین قوانین و راهکارها، توسعه صنعت، زراعت، خدمات عمومی، توسعه بخش خصوصی و حتی حاکمیت قانون دولت افغانستان را یاری رساند.

ایجاد شغل

کمک‌های بین‌المللی افغانستان را به بازار خوبی برای شرکت‌های تخصصی بین‌المللی مبدل ساخت که از اقصی نقاط جهان با دانش روز و استاندردهای بین‌المللی برای دستیابی به امتیاز و گرفتن اجراء طرح‌های مختلف توسعه‌ای با هم رقابت می کردند.

بیشتر این شرکت‌های بین المللی در بخش‌های ساختمانی و مشورتی در افغانستان فعالیت داشتند.

اجراء این پروژه‌ها فرصت‌های خوب کاری با حقوق رقابتی را برای کارمندان فنی و دارای مهارت در افغانستان فراهم کرد. بر اساس بررسی‌ها اکنون بیش از نیم میلیون نیروی مستعد کار افغانستان در این پروژه‌ها مشغولند که خود کمک بزرگی برای ایجاد ثبات اقتصادی افغانستان است.

حقوق بلند کارمندان این طرح‌های اقتصادی باعث بالارفتن قدرت خرید کارمندان آن شده و تحرُک و رونق بازار خرید افغانستان را در پی‌داشته است.

بررسی‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهد که میزان حقوق کارمندان و میزان درآمد ماهیانه کارگران و کارمندان شاغل رسمی و غیر رسمی در افغانستان در مقایسه با کشورهای مثل هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در سطح بلند تری قرار دارد. موضوع که افغانستان را به بازار جذاب کارگران تبدیل کرده و این سبب شده تا افغانستان بهشت برای نیروی کار کشورهای متذکره پنداشته شود.

بالا رفتن درآمد سرانه و توان خرید مردم

توضیح تصویر،

اغلب جاده‌های افغانستان نیز با کمک مالی آمریکا ساخته شد

روند کمک‌های جهانی باعث شد که زنان نیز به طور نسبی وارد بازار کار افغانستان شوند که این روند کمک شایانی را به اقتصاد خانواده ها کرد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ورود این افراد به بازار کار از یک طرف منجر به افزایش اعتماد نفس زنان شده و از طرف دیگر در میان خانواده‌ها درآمد عمومی را بالا برده است که امری نهایت مهمی در ثبات و رشد اقتصاد ملی است.

واریز شدن ارز خارجی به کشور

با توجه به کسری فاحش بالانس/تراز تجارت خارجی افغانستان و پایین بودن صادرات نسبت به واردات، کمک های خارجی، کمک بزرگی برای جبران این کسری بشمار می‌رود که افغانستان را قادر ساخته تا ذخایر ارزی خارجی اش را بیشتر ساخته و از تورم قسما جلوگیری کند. این روند دولت را در تطبیق بهتر سیاست‌های پولی و مالی‌اش کمک می‌کند.

تبادل دانش و انتقال فن آوری جدید

توضیح تصویر،

دامنه این کمک ها به اندازه گسترده بود که از بازسازی زیر ساخت‌ها تا تهیه کتابهای درسی برای شاگردان مدارس را شامل می شد

افغانستان از دیر باز با مشکل فرار مغزها و نبود نیروی کاری فنی مواجه بوده است. از یکطرف نیروهای متخصص و مجرب موجود به دلیل مشکلات چند دهه گذشته کشور را ترک کردند و یاهم بازنشسته شدند و از طرف دیگر به دلیل بسته شدن مراکز آموزشی در این کشور زمینه آموزش کادرهای جدید وجود نداشت و علاوه بر آن ظرفیت استفاده از فن‌آوری جدید در کشور نبود.

حضور نهادهای بین المللی دوباره پای فن آوری مدرن را در افغانستان باز کرده و آنان با حضور خود در تمامی عرصه‎های توسعه اقتصادی افغانستان پیشگام بوده اند.

تعداد زیادی از مشاوران خارجی در اداره و نهادهای دولتی و غیر دولتی افغانستان مشغول کار شدند که نقش بزرگی را در بالابردن مهارت و ظرفیت کارمندان افغانی بازی کردند.

امروز اقتصاد افغانستان معتاد کمک‌های خارجی است، بخصوص برای عبور از پل لرزان ۲۰۱۴ که نگرانی‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.

با فرا رسیدن سال ۲۰۱۴، سال خروج نیروهای نظامی بین‌المللی از افغانستان، خوشبینی‎های زیادی وجود داشت که با کاهش هزینه‌های گزاف نظامی، فرصت برای افزایش کمک‌های غیر نظامی در کشور بیش تر از پیش فراهم شود و بدین ترتیب فرصت‌های بهتر توسعه اقتصادی برای افغانستان میسر شود و در کل افغانستان بیشتر ازپیش قادر شود تا بر چالش‌ها و مشکلات فراروی رشد و توسعه اقتصادی فائق آید.

اما این خوشبینی با شنیدن کاهش چشمگیر پنجاه درصدی کمک‌های غیر نظامی آمریکا به افغانستان به یاس و نا امیدی مبدل گشت. علت و دلیل این کاهش هرچه باشد، پیامدهای منفی غیر قابل جبران برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت.

منبع تصویر،

توضیح تصویر،

با خروج نیرو های نظامی بین المللی از افغانستان، خوشبینی‎های زیادی وجود داشت که با کاهش هزینه های گزاف نظامی، فرصت برای افزایش کمک‌های غیر نظامی در کشور بیش تر از پیش فراهم گردد

از آغاز حکومت انتقالی تاکنون آمریکا بعنوان بزرگترین کمک کننده در زمینه توسعه افغانستان بوده است. در حدود ۱۱۴ پروژه میلیونی را دربخش های مختلف افغانستان اجرا کرده و یا هم در در حال اجرا کردن است. کاهش کمک‌‎ها اکنون می‌تواند مستقیما باعث کاهش فرصت‌های شغلی، از بین رفتن اعتماد به آینده و بالاخره رکود تمامی فعالیت‌های اقتصادی شود.

پیش بینی می‌شود، که با کاهش پنجاه درصدی کمکهای آمریکا بیشتر از بیست هزار فرصت شغلی در سطح کشور از دست برود. با توجه به اینکه دولت و نهادهای بخش خصوصی در وضعیتی نیستند که بتوانند فرصت مشابه شغلی را همزمان فراهم سازند. از طرف دیگر نیروی کاری که در یک فضای تخصصی با مدیریت و در آمد بالا کار کرده، شاید دیگر تمایل به کار با درآمد پایین نداشته باشند.

با ادامه این روند باز هم مشکل فرار مغزها در کشور شدیدتر خواهد شد و دولت را با خطر ناکامی در اجراء برنامه‌هایش مواجه خواهد کرد.

همچنین تا کنون صدها پروژه تحت کار که ناتمام مانده و متکی به کمک‌های آمریکا است، ازین کاهش متاثر می‌شوند و پیشرفت‌های کمی و کیفی که از قبل پیش بینی و برنامه ریزی شده بود، جامه عمل نخواهد پوشد.

گذشته ازین‌ها، کاهش کمک‌های آمریکا تاثیرات روانی مثبت و منفی عمیقی در بین مردم افغانستان دارد. با ایجاد چنین فضای، هزاران دانشجو مقیم خارج که سرمایه بی‌نظیر افغانستان بحساب می‌آیند، شاید به افغانستان برنگردند که خود می تواند پیامدهای اقتصادی زیادی را در پی داشته باشد.منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Pentagon says US exit from Afghanistan halfway done, but won’t give ‘specifics’ on progress going forwardUS Covid-19 death toll surpasses 600,000, Johns Hopkins University data showsLiverpool v Newcastle United: Premier League – live!What is going on between Israel and the Palestinians?Wife of Belgian envoy who slapped Seoul shop worker claims diplomatic immunity to avoid chargesPutin warns of tough Russian action if West crosses 'red line'Bitcoin could easily skyrocket to $1 MILLION per token one day – CoinDeskCovid: Vaccine uptake among over 50s hits 95% in EnglandHubble trouble: NASA working to fix computer problem on space telescope after disruptionHasenhüttl hopes motivational videos will inspire Southampton at WembleyWhite House ‘perplexed’ by Kamala Harris’ first foreign trip riddled with disasters – mediaChernobyl radiation damage 'not passed to children'Rural doctors braced for ‘devastating’ second wave as India’s workers flee citiesAlexei Navalny: Moscow court outlaws 'extremist' organisations‘We cried, it was emotional’: Maya Jama on being herself as new Glow Up hostUK’s London Bridge station evacuated as emergency services deal with ‘incident’, trains divertedCambridgeshire Police officer sacked over racial slurTexas to build its OWN border wall as Governor Abbott ramps up illegal-immigration feud with BidenInstagram rolls out hate speech filter to protect users from abusive messagesBurnley’s Lauren Bracewell: ‘United is the biggest game for most of us’